پروژه استراکچر پتروشیمی هنگام(پیدک)

درخواست دهنده: شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی(پیدک)

نشانی: فارس ، شیراز ، خیابان ارم.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام