اسکلت فلزی پیچ و مهره ایی، جوشی و سوله

مزایای ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای نسبت به اسکلت فلزی جوشی
 
 
 • سرعت نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره ای با توجه به حذف جوش و جای‌گذاری ساده قطعات در محل نصب و اتصال ساده پیچ و مهره، نسبت به دیگر سازه های فلزی بالاتر است.
 • کیفیت ساخت با توجه به ساخت قطعات در محل کارخانه تحت نظارت و بازرسی دقیق نسبت به سازه‌های فلزی جوشی که درمحل ساخته و نصب می‌شود بسیار بالاتر است.
 • سرعت اجرا نسبت به سازه فلزی جوشی بالاتر می‌باشد.
 • پرت مصالح درسازه‌های فلزی جوشی به دلیل سادگی اتصالات با افزایش ضخامت، ابعاد مقطع و جوشکاری می‌تواند مقاومت سازه فلزی را افزایش دهد. در حالی که در اسکلت فلزی پیچ و مهره ای باتوجه به مانور بیشتر در طراحی، می‌توان ازاتصالات خرپایی بیشتر و طبعا از ابعاد و ضخامت سطح مقطع کاست.
 • ایمنی و پایداری سازه: اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مقاومت بهتری در مقابل زلزله از خود نسب به دیگر اتصالات در سازه فلزی نشان می‌دهد.
 • هزینه کم‌تر: با توجه به باز بودن دست طراح در کم کردن ضخامت و ابعاد قطعات، باتوجه به اتصالات خرپایی و پیچیدگی بیشتر، می‌توان انتظار داشت هزینه سازه‌های فلزی پیچ و مهره ای نسبت به سازه فلزی جوشی کمتر باشد.
 • عدم نیاز به فضای کار: قابلیت اجرا در شلوغ‌ترین و کم حجم‌ترین موقعیت‌ها فراهم است.
 • رواج جهانی: در آمریکا و اروپا تقریبا تمام سازه‌ها، پیچ و مهره‌ای هستند. مگر درشرایط خاص و کم اهمیت بودن سازه که به صورت جوشی اجرا می‌شود.
 • امکان استفاده در مدیریت حوادث: با توجه به نصب و برپایی ساده آن، امکان جمع و جابه‌جایی آن در حوادث مانند سیل و آتش سوزی نیز میسر است.
 
روش‌های مرسوم اتصالات:
هر سازه فلزی ترکیبی از اعضای جدا از هم می‌باشد که این اعضا باید به طریق مناسبی به یکدیگر متصل شوند که شامل دو روش زیر می باشند.
 
 
 1.  اتصالات سازه‌های فلزی پیچ و مهره‌ای
 2.  اتصالات جوشی
از میان روش‌های اتصال در سازه‌های فلزی همواره اعتماد و تکیه فنی و مهندسی بر اتصالات پیچ ومهره‌ای در سازه های فلزی بوده و طبق گزارشات به عمل آمده بیش‌ترین خسارات در سازه‌های فلزی در هنگام زلزله مربوط به سازهای فلزی جوشی می‌باشد. از این رو اتصالات حساس مانند جوش شیاری نفوذی تیر به ستون در محل کارخانه، و نصب اجزا پیش ساخته سازه فلزی به وسیله پیچ و مهره صورت پذیرد. از این رو علاوه بر تسریع اجرای پروژه، کیفیت اتصالات اسکلت فلزی پیچ و مهره ای نیز بهبود چشمگیری می‌یابد.
 
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام