3 دستگاه سیلو ذخیره سیمان

3 دستگاه سیلو ذخیره سیمان 150 تنی

مالک: آقای مهندس محمدی

نشانی: شیراز ، خیابان قصرالدشت ، صاحب الامر

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام