سیلو ذخیره سیمان شرکت هفتصد

2 دستگاه سیلو ذخیره سیمان 150 تنی

مالک: شرکت راهسازی ساختمانی هفتصد

نشانی:  کازرون ، چهارراه نیروی انتظامی ، ابتدای خیابان سعدی پلاک 110 به کازرون بلوار خرمشهر ، کوچه 5.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام