سیلو ذخیره سیمان (شرکت ساروج بتن)

سیلوی ذخیره سیمان

مالک: شرکت ساروج بتن

آدرس: شیراز ، ابتدای جاده سیاخ دارنگون.

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام