پروژه سازه سوله (محمدی)

پروژه سازه سوله 2000 متری مواد غذایی

مالک: آقای محمدی 

نشانی: منطقه ویژه اقتصادی شیراز ، رو به روی شرکت جوش شیرین پارس.

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام