2 دستگاه سیلوی 200 تنی سیمان شرکت ساروج بتن

2 دستگاه سیلوی سیمانی 

ضرفیت: 200 تن

مالک: شرکت ساروج بتن

نشانی: فارس ، شیراز ، اول جاده سیاخ دارنگون

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام