2 دستگاه اسکرابر (غبارگیر)

2 دستگاه اسکرابر (غبارگیر)

مالک: شرکت تهویه و پالایش پارسیان مهر (دکتر کریمی)

نشانی:  تهران، خیابان کارگر، نرسیده به بلوار کشاورز، ساختمان گل، واحد 21، مرکز رشد فن آوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، شرکت تهویه و پالایش پارسیان مهر.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام