مخزن مواد شیمیایی (شرکت آریان نوین)

مخزن مواد شیمیایی (شرکت آریان نوین)

مالک: جناب مهندس نیکو

حجم: 35،000لیتر

نشانی: شهرک صنعتی بزرگ شیراز

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام