ساختمان خواجه ای

پروژه ساختمان خواجه ای

مالک: جناب آقای خواجه ای و پادبان

نوع: اسکلت فلزی جوشی 

نشانی: شیراز ، بلوار پاسداران ، خیابان مبعث ، کوچه 4

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام