مجتمع تفریحی ورزشی قدوسی شیراز

مجتمع تفریحی ورزشی قدوسی شیراز

تجروبه ساخت در این پروژه

مالک: شرکت سیف بنا

نوع سازه:  پیچ مهره ای

مقدار: 3000 تن

نشانی: شیراز - خیابان قدوسی غربی.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام