سیلو 250 تنی

سیلو 250 تنی 

مالک: شرکت بتن جلالی

نشانی: ایمان جنوبی (ابتدای بزرگراه مهندسین)

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام