مخازن جایگاه اخصاصی نوروز پور (پمپ بنزین)

مخازن سوخت جایگاه اختصاصی نوروزپور

مالک: جناب آقای نوروزپور

ضرفیت هر مخزن: 47/500 لیتر 

متریال: ورق 8 میل  سیاه اصفهان

ویژگی: دو درب منهول

موقعیت: محور فیروزآباد / جم (20 کیلومتری جم)

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام