پروژه مهندس سرکاری

پروژه ساختمان سرکاری

مالکان: مهندس سرکاری و طاهری

نوع: اسکلت پیچ مهره ای

وزن: 80 تن

نشانی: شیراز - بلوار سرباز - کوچه7.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام