پروژه اسکلت فلزی (شرکت طیور دشت جنوب)

پروژه اسکلت فلزی کشتارگاه 

مالک: شرکت طیور دشت جنوب

نوع: اسکلت فلزی پیج مهره ای

نشانی: برازجان

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام